نسخه آزمایشی
۹ بازدید
 • گروه صنعت (فناوری اطلاعات) :

 

 • مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات
 • کاردانی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده

 

 • گروه مدیریت و خدمات اجتماعی :

 

 • کاردانی حسابداری بهای تمام شده
 • کاردانی دستیاری مشاغل حقوقی
 • کاردانی مدیریت امور اداری
 • کاردانی تربیت مربی پیش دبستانی
 • کاردانی دهیاری و امور شوراها
 • کاردانی مددکاری اجتماعی
 • کاردانی مدیریت کسب و کار
 • کارشناسی مددکاری اجتماعی
 • کارشناسی حسابداری بهای تمام شده
 • کارشناسی خدمات حقوقی امور قضایی
 • کارشناسی مدیریت امور اداری و منابع انسانی
بالا