نسخه آزمایشی
۶ بازدید

دانشجویان گرامی؛

 

روزهای شنبه ساعت ۹ الی ۱۲ و یکشنبه ساعت ۱۳ الی ۱۸ سرکار خانم هادی زاده به عنوان مشاور دانشگاه حضور دارند.

لذا در صورت نیاز به مشاوره در کلیه امور (ازدواج، تحصیلی و …) به ایشان مراجعه نمایید.

بالا