نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی بابل > Articles by: کارشناس اطلاع رسانی

برنامه کلاسی مهر ۱۴۰۰

  برنامه انتخاب واحد کاردانی مددکاری اجتماعی برنامه انتخاب واحد کارشناسی مددکاری اجتماعی برنامه انتخاب واحد کاردانی فناوری اطلاعات برنامه انتخاب واحد مهندسی فناوری اطلاعات برنامه انتخاب واحد کاردانی مدیریت کسب و کار برنامه انتخاب واحد کارشناسی مدیریت کسب و کار اینترنتی برنامه انتخاب واحد کاردانی تربیت مربی پیش دبستانی برنامه انتخاب واحد کاردانی دهیاری […]

تقویم انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

  تقویم انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰   حذف و اضافه                 تاریخ انتخاب واحد              نیمسال ورود                   مقطع   ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۹۸۱ و ماقبل کاردانی   ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۹۸۱ و ماقبل کارشناسی   ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۹۸۲ کاردانی […]

بالا