نسخه آزمایشی
۵ بازدید

دانشجویان گرامی؛ جهت عضویت در بسیج دانشجویی روزهای دوشنبه و سه شنبه  به آقای سید محمدتقی ناصرزاده (مسئول بسیج دانشجویی) مراجعه نمایید.

بالا