نسخه آزمایشی
۶ بازدید

انجمن علمی فناوری اطلاعات

 

دبیر انجمن : کیومرث صدقی مهربانی

ارتباط با دبیر انجمن : ۰۹۳۹۵۰۲۸۴۸۰

 

 

انجمن علمی مددکاری اجتماعی

 

دبیر انجمن : زهرا علیپور بائی

ارتباط با دبیر انجمن : ۰۹۳۷۴۹۶۶۵۴۹

 

بالا