برنامه کلاسی دانشجویان کاردانی حرفه ای ترم اول

برنامه کلاسی دانشجویان کاردانی حرفه ای ترم اول

 

1- کاربینی ( کلاس ندارد ، زمان کلاس توجیهی در سامانه اعلام می گردد.)

 

4- اصول حسابداری ( سه شنبه ساعت 12 کلاس 1 – آقای خلیل زاده )

 

5- اصول علم اقتصاد ( یکشنبه ساعت 13:30 کلاس 3 – خانم فرجی )

 

6- مدیریت و مبانی سازمان ( شنبه ساعت 12 کلاس 5 – آقای ساداتی )

 

7- آمار ( یکشنبه ساعت 16 کلاس 5 – آقای شعبان پور )

 

8-  مشتری مداری ( شنبه ساعت 14 کلاس 7 – آقای مهدی زاده )

 

9- قوانین و مقررات عمومی ( دوشنبه ساعت 12 کلاس2 – آقای علینژاد )

آمار بازدید کنندگان

امروز5
دیروز5
هفته22
ماه101
کل25291

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی